Sorjus - Staddajåkkå   14 kilometer Tilbake    

 


 

 


Etter omlag drøyt to timer fra Sorjushyttene, går stien langs grensen til Padjelanta. Når du kommer til Ståddjåkkå hyttene er du inne i nasjonalparken. Løypa går langs sjøene Sorosjávri og Såråsjávvre.

Etter Såråsjaurehytte som ligger ved østenden av vatnet går det litt nedover før du kommer til Staddajåkkå hyttene som ligger omlag 700 moh. Sør/sørøst for hyttene ser du fjellet Jiegnäffo som er det høyeste fjellet i Padjelanta. Det sies at fra toppen ser du Lofoten og havet i vest.

Like før du kommer til Staddajåkkahyttene, omlag en kilometer før, krysser du Ståddajåkkå over broen. På andre siden av elven tar stien til Pieskehaure og Sulitjelma mot sør.

Grensen mellom Norge os Sverige går omtrent midt på Såråsjávvre.

     
         
         
  Pause ved vestenden av Sorjosjávri   Utsikt fra vannet mot nordvest.      
     
             
 

       
      Såråsjávvre og utsikt mot Norge i nordvest.      
   
Sårjåsjävvreleden brukes som navn på denne turen i Sverige. Navnet har den etter Sårjåsjaurehytten som ligger ved østenden av Såjåsjävvre. Den kalles og konsul Perssons stuga og ble oppført i 1922. Hytta er oppkalt etter en svensk industriherre som kjøpte malmfeltene i Sulitjelma i 1886. Hytta eies av STF og ligger ved grensen til Padjelanta nasjonalpark. Like nedenfor hytta stuper vannet ned i Såråsjåkka. (Bildet til venstre) Hytta, som er åpen og har fire senger, ligger fint til i det åpne landskapet.

På bildene under ser du Staddajåkkåhyttene som ligger fint og åpent til. Bildet til høyre viser hyttene sett fra stien som fortsetter mot øst til Stalolukta.